OrthoStudio

Menadżer Pacjentów

Jest to główny moduł do zarządzania danymi o pacjentach. Możemy w łatwy sposób utworzyć uporządkowaną kartotekę pacjentów składającą się:

Na każdym z obiektów można prawym klawiszem myszy wywołać dodatkowe funkcje