OrthoStudio

Kreator analiz cefalometrycznych

Moduł ten przeznaczony jest do tworzenia (definiowania) własnych analiz lub modyfikacji juz istniejących. Na podstawie zbioru parametrów wejściowych, zdefiniowanych jednorazowo użytkownik może tworzyć różnego typu grupy wyników. W module tym także można zdefiniować własne szablony oparte na punktach konstrukcyjnych analiz lub dodatkowe, wprowadzone przez uzytkownika.

Parametrem analizy może być: natomiast wynikiem:

Tworzenie szablonów

Sam mechanizm tworzenia szablonów jest stosunkowo trudniejszy niż posługiwanie się pozostałymi modułami pakietu OrthoStudio. Wymaga od użytkownika trochę wyobraźni, ale także daje nowe możliwości.Tworzenie szablonu można podzielić na trzy etapy:

Każdy z kształtów może być złożony z punktów już istniejących (punktów konstrukcyjnych analiz), lub dowolnej ilości nowych punktów. Kształtem może być kilka punktów, linie oraz krzywa Beziera

Po wymodelowaniu kształtu szablonu należy w ostatnim kroku ustawić zależności między punktami. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

Ważną rzeczą jest, aby dany szablon podpiąć pod analizę. Tylko wtedy szablony będą rysowane dla danej analizy, jeśli są pod nią podpięte. Wybierając analizę z listy dopinamy do niej odpowiednie szablony.