OrthoStudio

Cefalometria

Głównym zastosowaniem tego modułu jest wykonywanie analiz cefalometrycznych, zarówno zdjęć w formie elektronicznej (zdjęcie zeskanowane), jak i zdjęć w postaci kliszy przyłożonej na ekran monitora. Możemy także w łatwy sposób nałożyć na siebie kilka zdjęć z różnych etapów leczenia i tym samym przeglądając efekt leczenia.

Analiza zdjęcia w formie elektronicznej

Zdjęcie do analizy można wczytać wybierając je ze zdjęć dołączonych do karty pacjenta w Menadżerze Pacjentów lub także bezpośrednio z Cefalometrii.

Każde zdjęcie elektroniczne przed wykonaniem analiz wymaga kalibracji . Program nie pozwala w inny sposób wykonać analiz. Przed kalibracją zdjęcia mamy do dyspozycji następujące operacje:

Kalibracja odbywa się przez wskazanie jednego punktu na zdjęciu i przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przeciągniecie w drugi punkt. Odległość rzeczywista na zdjęciu miedzy tymi dwoma punktami musi być znana. Jej wartość należy wpisać w odpowiednie okienko i zatwierdzić przyciskiem Ok.Dokładność kalibracji ma wpływ na późniejsze odwzorowanie wyników analiz. Dopiero po przeprowadzonej kalibracji możemy wykonać analizę.

Każdy zestaw posiada skojarzoną ze zdjęciem określoną strukturę, która jest reprezentowana jako drzewko, w którego skład mogą wchodzić:

Dodatkowo, w okienku obok wyświetlone są opcje danego elementu - kolory linii, punktów. widoczność linii, punków itd., które można zmieniać.

Samo przeprowadzenie analizy odbywa się po wciśnięciu odpowiedniej ikony, co powoduje pojawienie się panelu gdzie możemy wybrać następujące elementy:

Po wybraniu tych elementów pojawia się lista punktów dla konkretnej analizy. Klikając lewym przyciskiem myszy na zdjęciu, zostają wprowadzane kolejno punkty z listy, przechodząc automatycznie do następnego. Jeżeli już wprowadzone punkty stanowią podstawę do stworzenia innych elementów np. linii, szablonów - to elementy te są automatycznie nanoszone na zdjęcie. W dolnej części panela, znajduje się okienko z podpowiedziami punktów, które automatycznie zmienia się wraz z przejściem do następnego punktu.

W łatwy sposób możemy korygować wprowadzone już punkty. Odbywa się to przez wskazanie punktu na liście punktów, a następnie kliknięciu na zdjęciu w nowym miejscu. Jeżeli kolejna analiza jest oparta na części punktów z poprzedniej analizy, i zostały one już wprowadzone, to w nowej analizie punkty te figurują jako już wprowadzone. Program prosi tylko o wprowadzenie punktów pozostałych omijając w liście punktów te już wprowadzone. Po wprowadzeniu wszystkich punktów wyświetlane są w tabeli wyniki danej analizy. Wyniki te można wydrukować lub przejrzeć ich reprezentacje graficzną.

Analiza zdjęcia przyłożonego na ekran monitora

Warunkiem koniecznym, który należy spełnić, aby wyniki analiz na ekranie były odpowiednio odwzorowane - jest kalibracja ekranu monitora lub matrycy w przypadku komputerów przenośnych. Jest ona wykonana jednorazowo i jej parametry są używane przy każdej wykonanej analizie na ekranie. Jeżeli zostanie zmieniony monitor w komputerze, kalibracje ekranu należy wykonać ponownie. Nakładamy na ekran - kalibrator (przezroczysta folia z nadrukowanym zewnętrznym okręgiem o średnicy 50 mm), ustawiamy czerwony narożnik w programie tak aby jego róg był w środku przezroczystego kalibratora i rozciągamy jego ramiona tak aby pokrywały się z krawędziami okręgu na kalibratorze. Długości ramion powinny być równe 25 mm, i takie wartości są wartościami domyślnymi. Kalibracja zostaje zapisana po wciśnięciu przyciski Ok. Sama analiza odbywa się podobnie jak analiza zdjęcia w formie elektronicznej, z tym że zamiast wczytanego zdjęcia elektronicznego, przykładamy zdjęcie RTG na ekran komputera w taki sposób, żeby nie uległo przesunięciu w trakcie wykonywania analizy. Do dyspozycji mamy cały ekran z wyłączeniem paska narzędziowego z prawej (lub opcjonalnie z prawej).

Pomiary

Oprócz analiz, w których obliczane są różne zależności matematyczne, użytkownik może w dowolnej chwili na zdjęciu, jeżeli jest ono skalibrowane, pobrać: