OrthoStudio

Analiza modeli

Moduł Analizy Modeli - jest prostym kalkulatorem ortodonty, który w łatwy sposób pozwala obliczyć podstawowe wskaźniki na modelach takie jak: Wpisując w odpowiednie pola: na bieżąco otrzymujemy odpowiednie wartości wskaźników i analiz.

Użytkownik może w dowolnej chwili dla każdej analizy podejrzeć, które pola są niezbędne do wprowadzenia, aby wynik analizy lub wartość wskaźnika oparta była na pełnym zakresie danych.

Każdą zestaw analiz oprócz tego, że lekarz ma zapisany w bazie danych, może w dowolnym czasie wydrukować.